2019. szeptember 10. Képviselő-testületi ülés

1.nr. Határozati javaslat ÁMK. Igazgató megbízása..docx

2019. augusztus 29. Képviselő-testületi ülés

1. nr. HVB. megválasztása.docx

2. b. nr.Tankönyvtámogatásra határozati javaslat.docx

2.nr. ÁMK tájékoztató 2019_2020 nevelési oktatási év kezdetéről.pdf

2.nr.Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola tanévének működési feltételei.pdf

3.nr. Határozati javaslat ÁMK. Igazgató megbízása.docx

3. nr. ÁMK.Igazgató megbízása.docx

4.nr. GFT.pdf

4. nr. GFT. határozati javaslat.docx

5. nr. Egyebek.pdf

2019. augusztus 01. Képviselő-testületi ülés

1.nr Határozati javaslat.. Bölcsődevezetői pályázat elbírálása.docx

2.nr. ÁMK. igazgató megbízása..docx

3.nr. SzMSz. mód.Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

3.nr. SzMSz. módosítás.Előterjesztés, Általános indokolás.docx

3.nr.SzMSz módosítása.docx

4.nr.A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról.docx

4.nr. Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

4.nr. Sajószögedi P.H. köztisztviselőit megillető juttatásokról, Előterjesztésdocx.docx

5.nr Határozati javaslat, Szoc. tüzifa pályázat.docx

6.nr.Polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről..docx

7.a nr. Határozati javaslat .docx

7.b.nr. Határozati javaslat .docx

2019. július 25. Képviselő-testületi ülés

1.nr Határozati javaslat.. Bölcsődevezetői pályázat elbírálása.docx

2.nr. ÁMK. igazgató megbízása..docx

3.nr. SzMSz. mód.Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

3.nr. SzMSz. módosítás.Előterjesztés, Általános indokolás.docx

3.nr.SzMSz módosítása.docx

4.nr.A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról.docx

4.nr. Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

4.nr. Sajószögedi P.H. köztisztviselőit megillető juttatásokról, Előterjesztésdocx.docx

5.nr Határozati javaslat, Szoc. tüzifa pályázat.docx

6.nr.Polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről..docx

7.a nr. Határozati javaslat .docx

7.b.nr. Határozati javaslat .docx

2019. május 30. Képviselő-testületi ülés

1.nr.Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról.doc

1.nr. Gyermekjóléti beszámoló 2018-ról (2019).odt

2. nr. tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx

3.nr.Polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről..docx

4.nr.Szivárvány nyugdíjas klub.pdf

2019. május 02. Képviselő-testületi ülés

1.nr. 2018_ELŐTERJESZTÉS_KVMÓD .docx

1.nr. 2018_Rendelet terv_KVMÓD.doc

1.nr.2018_évi_költségvetés_módosítása .xls

2.nr. 2018_ZARSZ_REND.doc

2.nr. ZÁRSZÁM_2018_vagyonnal (2).xls

2.nr.ZARSZ_INDOKL_2018 .doc

2. nr.Jegyzői nyilatkozat.pdf

3.nr. Egyszerűsített éves beszámoló Sajószöged Önk.Közsüz.Kft. 2018 (1).pdf

3.nr. Sajószöged Önk. Községüzemeltetési Kft. Kieg.melléklet 2018.doc

3. nr. Határozati javaslat Községüzemeltetési Kft..docx

4.nr. 2019.  Szociális Szolgáltatástervezési koncepció.doc

4.nr. Előterjesztés Szolgáltatástervezési koncepció.docx

5.nr. Pályázati hirdetmény bölcsődevezető.docx

5.nr Előterjesztés Bölcsőde alapítása.docx

6.nr Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása.docx

7.nr.Polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről..docx

8.nr. Szakmai beszámoló Polgárőr egyesület.pdf

2019. március 28. Képviselő-testületi ülés

1.nr.határozati jav_Konzorcium-Társulás bérleti szerződés 2. mód..docx

1.nr. határozati jav_Konzorcium-Társulás bérleti szerződés 3. mód.docx

1.nr. határozati jav_Társulás résézre kölcsön bizotsítása.docx

1.nr.határozati jav_Tulajdonosi hozzájárulás.docx

2.nr. Búzavirág Népdalkör.pdf

2.nr. Fürge Ujjak Kézimunka Klub.pdf

2.nr. Sajószöged Községi Testedző kör elszámolás_2018.pdf

2.nr. Szivárvány Nyugdíjas Klub (1).pdf

3.nr. 2019 Közbeszerzési Terv.docx

3.nr.  Közbeszerzési terv.docx

4.nr. Határzozati javaslat.docx

4.nr melléklet.pdf

5.nr.Polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről..docx

6.nr. Önkormányzati képviselők vagyonynilatkozattételi  kötelezettségének teljesítése.docx

7.nr.Határozti javaslat.docx

2019. január 31. Képviselő-testületi ülés

1.nr. határozati javaslat Művelődédi ház és könyvtár 2019. évi munkaterve

2.nr. Határozati javaslat Községüzemeltetési kft.

2.a. nr. Községüzemeltetési kft. Intézkedési terv

2. a. nr.Községüzemeltetési Kft. számviteli rend lezárt ellenőrzési jelentés

2.b. nr.Községüzemeltetési Kft.  2019. üzleti terve

3.nr. 2019. évi költségvetési tervezet

3.nr. 2019_AKÜ

3.nr. 2019_KVIREND

3. nr. 2019_évi_költségvetés_megalapozó_számítása

3. nr.2019_Költségvetési_rendelet_tervezet

4.nr. 2019. I. félévi munkaterve

5.nr. Határozati javaslat 2019_Vendég étkezők térítési díja_ HATÁROZATI JAVASLAT

5.nr. Lóri.

5. nr. 2019_ELŐTERJESZTÉS térdíj

5.nr..2019_Munkahelyi étkezők térítési díja_ HATÁROZATI JAVASLAT

5.nr. 2019_rendelet_tervezet_az intézményi térítési díjakról

6.nr

7.nr.Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére.

8.nr. Határozati javaslat

 

2019. január 17. Képviselő-testületi ülés

1.nr. 2019_ELOTERJESZTÉS_első_olvasat.doc

1. nr. 2019_évi_költségvetés.xlsx

2.nr. Határozati javaslat.docx

2018. december 19. Képviselő-testületi ülés

3. nr. Községüzemeltetési Kft. tájékoztató a 2018. évi működésről.doc

3. nr. Községüzemeltetési Kft. tájékoztató a 2018. évi működésről másolata (2).doc

4.nr. Belső ellenőrzési terv.docx

4.nr. Ellenőri kapacitás.xlsx

4.nr. Ellenőrzések ütemezése.xlsx

4.nr. Határozati javaslat.docx

4.nr. Kockázatelemzés.xlsx

4.nr. Mellékletek.xlsx

5.nr. adóbeszámoló 2018.doc

5.nr. Határozati javaslat.docx

7.nr. A temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata.docx

8.nr. Határozati javaslat .docx

2018. november 29. Képviselő-testületi ülés

Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

1.nr.A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.docx

1.nr. Előterjesztés együttélési szabályzatról.docx

2.nr Előterjesztés, Határozati javaslat.docx

3.1.nr. Határozati javaslat, Előterjesztés.docx

3.2. nr. Határozati javaslat.docx

3.3. nr. Határozati javaslat  Tisza -Filoxis kérelme .docx

HEP Sajószöged 2019-2024.doc

Sajószöged Községi Testedző Kör Kérelme .pdf

2018. november 22. Képviselő-testületi ülés

1.nr. Határozati javaslat.docx

2018. november 16. Rendkívüli képviselő-testületi ülés

1nr. határozati javaslatát.docx

2018. november 12. Képviselő-testületi rendkívüli ülés

1. nr. Előterjesztés..docx

1.nr.Céltartalék felosztási javaslat (1).xls

1.nr. Határozati javaslat _Konzorcium tartalék felosztása.docx

2.nr határozati javaslat..docx

2018. október 15. Képviselő-testületi ülés

1.nr. Előterjesztés .docx

1.nr. Határozati javaslat.docx

1.nr. Közbeszerzési Szabályzat.pdf

2.nr. Rákóczi Szövetség támogatása.pdf

2n. hatázozati javaslat .docx

2018. október 04. Képviselő-testületi ülés

1.nr.Feladat_ellatasi_szerzodes_haziorvos..docx

1.nr._FATU-MEDICINA_Kft._mukodesi_engedelye.pdf

1.nr._Praxisjog_engedelyezese_.pdf

2.nr._hatarozati_javaslat_SZMSZ._3.fuggelekenek_modsitasra.docx

2018. szeptember 27. Képviselő-testületi ülés

1.nr.Előterjesztés2018.I.fév...doc

1. nr. 2018_I_IDOKOZBESZ ...(1).xls

2. nr. tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx

3.nr. Beszámoló a polgármester elúlt időszakban végzett munkájáról...docx

4. nr. Szakmai Program étkeztetésdoc.doc

4. nr. Szakmai Program házi segítségnyújtás.doc

4.nr Előterjesztés ..docx

5.nr.Megállapodás KTK.docx

2018. augusztus 30. Képviselő-testületi ülés

1. b. nr. határozati javaslat.docx

1a nr.2018_2019 nevelési évről tájékoztató.doc

3.napirend Előterjesztés.docx

3. nr.Előzetes hatásvizsgálati lap.docx

4.nr.docx

4.nr. Határozati javaslat.docx

5.nr. határozati javaslat.docx

6. nr. 2018. II. féléves munkaterv.docx

7. nr. Búzavirág Népdalkör kérelme.pdf

7. nr. határozati javaslat.docx

2018. július 05. (csütörtök) Rendkívüli Képviselő-Testületi ülés

Határozati javaslat I.

Határozati javaslat II.

Bérleti szerződés mód_Konzorcium-REGIHU_jav

Bérleti szerződés mód_Konzorcium Társulás_jav

2018. június 26. (kedd) Rendkívüli Képviselő-Testületi ülés

Meghívó 2018.06.26.

1.Melléklet

2. Melléklet 2018.06.26

2018. május 31. (csütörtök) Képviselő-testületi nyílt ülés

Jegyzőkönyv 2018.05.31.

1.melléklet 2018.05.31

2.melléklet 2018.05.31.

3 melléklet

4.melléklet 208.05.31.

4 melléklet

5.melléklet a 2018.05.31.

6. melléklet

2018. május 14. (hétfő) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

1.nr.Határozati javaslat

2.. nr. Közbeszerzési terv Sajószöged 2018

2018. április 26. (csütörtök) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

1.nr. 2017. évi költségvetés mód

1.nr. 2017_ELŐTERJESZTÉS_KVMÓD (2)

1.nr 2017_Költségvetési_rendelet_módosítása

2.nr.2017_ZARSZAMREND rendelet tervezet

2.nr. Határozati javaslat

2.nr.ZARSZ_INDOKL_2017  (1).doc JAVITOTT

3.nr.Egyszerűsített éves beszámoló Sajószöged Önk.Közsüz.Kft. 2017(4)

3.nr. Sajószöged Önk. Községüzemeltetési Kft. Kieg.melléklet 2017(1)

4.nr.

4.nr

4.nr Határozati javaslat

4.nrSajószöged Településképi rendelet - KT jóv.hagyra 2018.04.05.

4nr. Előterjesztés

4nr. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

5.nr

6.nr. Fürge Újjak Kérelem

6.nr.Szivárvány Nyugdíjas Klub Kérelem

 

2018. április 04. (szerda) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

Határozati javaslat

Ajánlattételi felhívás

bírálóbizottsági kijelölő

Eljárást megindító döntés

Közbeszerzési dokumentáció

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosítás javaslat

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

Összesítő lap

 

2018. március 13. (kedd) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

Meghívó 2018.03.13

1.nr. Ajánlat Sajószöged

1.nr. árajánlat imperial

1.nr. árajánlat KÖZ-BER Kft

1. nr. határozati javaslat

2.nr. Szöged kártya

2.nr. TiszaSzolg

3.nr. Határozati javaslat_KFT_mikro

3.nr. Határozati javaslat_ÖNK_rendezvény

3.nr. Határozati javaslat_szögedért

2018. március 1. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghívó 2018.03.01

1.nr.Búzavirág

1.nr.Fürge Ujjak

1.nr.Görögkatolikus

1.nr.Sajószöged KTK

1.nr.Szivárvány

2.nr.határozati javaslat

3.nr.határozati javaslat

2018. február 1. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghivo_2018.02.01

1.nr._Beszamolo_2017_evrol

2.nr._Uzleti_terv_2018_borito

2.nr.Uzleti_terv_2018

3.nr._2017.AKU

3.nr._2018_ELOTERJESZTES

3.nr._2018_evi_megalapozo_szamitas

3.nr._2018_Koltsegvetesi_rendelet_tervezet

3.nr._KVIREND

4.nr._2018._evi_etkezesi_normak_(1)

4.nr._ELOTERJESZTES_terdij

4.nr._Lori

4.nr._Rendelet-tervezet_az_intezmenyi_teritesi_dijakrol_2017_(1)

4.nr._Vendeg_etkezok_teritesi_dija__HATAROZATI_JAVASLAT

5._nr._KT_munkaterv_2018._I._felev

6.nr._ugyiratforgalom

7.nr._hatarozati_javaslat_pm._2018._evi_szabadsaganak_utemezese

8a._nr._Felhivas_Soros_civiljei_ellen_hatarozati_javaslat

8d.nr._iskolai_korzethatarok

8e.nr._kozterulet_elnevezes

8e.nr._kozterulet_elnevezes_hatarozati_javaslat

2017. december 21. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghivo 2017.12.21

2.nr. 2017 szöveges beszámoló
2.nr.  határozati javaslat

3.nr. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
3.nr. Előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap

4a.ellenorzesi jelentes
4b.mellekletek
4c.ellenorzesi terv

5.nr. beszámoló

6.nr.  határozati javaslat

7.nr. Előterjesztés
7. nr. rendelet jó

2017. december 04. (hétfő) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

Meghivo 2017.12.04

1. nr. hulladékgazdálkodás

2.nr. Előterjesztés évvégi támogatásokra

3.nr.  határozati javaslat
3.nr. konszenzus p. zrt
3.nr. tájékoztatás

2017. november 08. (szerda) Képviselő-testületi rendkívüli ülés

Meghívó 2017.11.08

1.nr. ElŐterjesztés előzetes hatásvizsgalati lap rendelet-tervezet_helyi adó

2017. november 02. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghívó 2017.11.02

1.nr. előterjesztés a reklamhordozok-elhelyezéséről

1.nr. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1.nr. rendelet tervezet

2017. augusztus 31. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghivo 2017.08.31.

1.nr. 2017_2018 nevelési évről tájékoztató

1.nr. Tájékoztató Sajószöged Képviselő Testülete számára 2017-2018

2.nr. Előterjesztés, határozati javaslat 2017

3.nr. eloterjesztes

3.nr. határozati javaslat

3.nr. közbeszerzési terv

3a. nr. Közbeszerzési terv Sajószöged 2017

3b. nr. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

4.nr. közterület elnevezés határozati javaslat

5.nr. Búzavirág Népdalkör

5.nr. GFT határozati javaslat

5.nr. határozati javaslat 74_2017.(VII.27.) mellékletének módosítása

5. nr. GFT határozati javaslat

2017. július 27. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghivo 2017.07.27.

1.nr. hatarozati javaslat

2. nr. munkaterv 2017. II. felev

3.nr. eloterjesztes, indokolas, hatásvizsgalati lap, rendelet-tervezet

4.nr. hatarozati javaslat2017. június 29. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2017. június 29. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghívó 2017.06.29

1.nr. hatarozati javaslat

2.nr. ÁMK Módosító Okirata 2017.06

2.nr. határozati javaslat ÁMK alapító okirata

2.nr ÁMK Alapító okirat 2017.06

3.nr. Egységes szerkezetű társulási megállapodás 2017.08.01

3.nr. eloterjesztes

3.nr. határozat minta _Társulási megállapodás módosítása

3.nr. Módosító okirat 2017.08.01

2017. június 08. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghivo_2017.06.08

1.nr. Eloterjesztes, határozati javaslat, intézkedési terv

2.nr. Az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet

2.nr. Előterjesztés rendelethez

2.nr. Rendelethez Előzetes hatásvizsgálati lap

3.nr. hatarozati javaslat

2017. május 25. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

Meghívó 2017.05.25.docx

1.nr. ELŐTERJESZTÉS.docx

1.nr. Rendelet tervezet.doc

1.nr. RENDMOD.xls

2.nr. ZARSZAMREND.xls

2.nr. ZARSZ_INDOKL_2016 .doc

2.nr. ZARSZ_REND_2016 .doc

3.nr. Egyszerűsített éves beszámoló Sajószöged Önk.Közsüz.Kft. 2016.pdf

4.nr. előterjesztés.doc

4.nr. hatarozati javaslat.doc

4.nr. Partnersegi Rendelet.doc

5.nr. 2017. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció.doc

5.nr. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról.doc

5.nr. Gyermekjóléti beszámoló 2016-ről.odt

6. nr. tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx

7.nr. Könyvtárhasználati szabályzat.docx

8.nr. Eloterjesztes, rendelet-tervezet.doc

9.nr. ÁMK gyermeklétszám.pdf

9.nr. Szivárvány Nyugdíjas Klub pályázati lap.pdf

2017. május 04. (csütörtök) Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Meghivo_2017.05.04.docx

1.nr._hatarozati_javaslat.doc

2.nr._hatarozati_javaslat_.doc

3.nr._hatarozati_javaslat.doc

4.nr._SzMSz_modositas.docx

2017. április 12. (szerda) Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Meghívó 2017.04.12.docx

1.nr. Eloterjesztes.doc

1.nr. Sajószögedi ÁMK Energiamegtakaritasi_intezkedesi_terv (Müvház).docx

1.nr. Sajószögedi ÁMK Energiamegtakaritasi_intezkedesi_terv (Óvoda- Konyha).docx

1.nr. Sajószögedi ÁMK Energiamegtakaritasi_intezkedesi_terv (Polg. Hiv.).docx

2017. február 30. (csütörtök) 1500 - Képviselő-testületi ülés

Meghívó 2017.03.30

1. napirendi pont: Előterjesztés, előzetes hatásvizsgalati lap

1. napirendi pont: rendelet-tervezet

2. napirendi pont: rendelet-tervezet aSzMSz módosításáról

3. napirendi pont: Big Band

3. napirendi pont: Búzavirág Népdalkör

3. napirendi pont: Görög Katolikus Egyházközség

3. napirendi pont: Polgárőr Egyesület

3. napirendi pont: Római Katolikus Egyházközség

3. napirendi pont: Szivárvány Nyugdíjas Klub

3. napirendi pont: Testedző Kör

4. napirendi pont: határozat minta megküldése települések részére-vagyonkezelési szerződés

4. napirendi pont: NHKV nyilatkozat

4. napirendi pont: Szakmai összefoglaló

4. napirendi pont: Vagyonkezelési Szerződés 2017

5. napirendi pont: hatarozati javaslat

6. napirendi pont: nemzetiségi nevelés-oktatás törlése

6. napirendi pont: Telephely beemelése

6. napirendi pont: véleménykérés iskola átszervezéséhez

6. napirendi pont: zeneművészeti ág-új tanszak vonós bőv

2017. február 23. (csütörtök) 1500 - Képviselő-testületi ülés

Meghívó

1.nr. 2017.AKÜ

1. napirendi pont: 2017. évi előterjesztés

1. napirendi pont: 2017. évi KVIREND

1. napirendi pont: 2017. KVIRENSZOVEG

2. napirendi pont: előterjesztés, Rendelet-tervezet az intézményi térítési díjakról 2017

2._napirendi_pont:_Tisza-Party_Food_Kft

2. napirendi pont: Vendég étkezők térítési díja HATÁROZATI JAVASLAT

3. napirendi pont: elozetes hatasvizsgalati lap

3. napirendi pont: KH szakmai segitsegnyujtas

3. napirendi pont: rendelet-tervezet A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés... szabályairól

4a. napirendi pont: határozati javaslat Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2_2004.(I.29.) önkormányzati rendelet.doc

4b.nr. hatarozati javaslat 735_121 hrsz-ú önk. telek ertekesitesere

5. napirendi pont: AMK Alapíto okirat 2017.02.

5. napirendi pont: ÁMK Modosito Okirata 2017.02.

5. napirendi pont: hatarozati javaslat AMK alapító okirata

6. napirendi pont: hatarozati javaslat Kft. mukodese

2017. február 14. (kedd) 1600  - rendkívüli képviselő testületi ülés

Meghívó

1. napirendi pont, A Sajószögedi 034/17 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

2017. január 19. (csütörtök) 1300 - képviselő testületi ülés

Meghívó

1. napirendi pont, határozati javaslat

2. napirendi pont, határozati javaslat

2017. január 26. (csütörtök) 1500 - képviselő testületi ülés

Meghívó

2.napirendi pont, Üzleti terv 2017 (borító)

2.napirendi pont, Üzleti terv 2017

3. napirendi pont, KT munkaterv 2017. I. félév

4.napirendi pont, 2017_Előterjesztés

4.napirendi pont, 2017_évi_költségvetés

5.napirendi pont, ügyiratforgalom

6.napirendi pont, Előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap

6.napirendi pont, határozati javaslat

6.napirendi pont, rendelet-tervezet

7.napirendi pont, határozati javaslat

8a .napirendi pont, előterjesztés

8b. napirendi pont, határozati javaslat

8b. napirendi pont, határozati javaslat melléklete