A kapcsolódó dokumentumok letölthetőek honlapunkról.

Ssz.

Infószab. Tv. Szerinti fő fejezet

Az adat közzétételét
előíró jogszabály

Infószab tv szerinti alfejezet

Közzétételi egység

Saját elnevezés

Adat

1

Szervezeti, személyzeti adatok
Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Alapadatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Sajószöged Községi Önkormányzat

2011. évi CXII. tv.

2

A közfeladatot ellátó szerv székhelye:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

3

A közfeladatot ellátó szerv postai címe:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

4

A közfeladatot ellátó szerv telefonszáma:

06-49/540-743

2011. évi CXII. tv.

5

A közfeladatot ellátó szerv telefaxszáma:

06-49/540-744

2011. évi CXII. tv.

6

Központi elektronikus levélcím:

2011. évi CXII. tv.

7

A honlap URL-je:

http://sajoszoged.hu/hu/index.html

2011. évi CXII. tv.

8

A közfeladatot ellátó szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2011. évi CXII. tv.

9

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő-szerda: 8:00-16:00

péntek: 8:00-13:00

2011. évi CXII. tv.

10

Szervezeti struktúra
Szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével:

dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

2011. évi CXII. tv.

11

Az egyes szervezeti egységek feladatai

2011. évi CXII. tv.

12

A szerv vezetői
Vezetők

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve:

2011. évi CXII. tv.

13

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek beosztása:

2011. évi CXII. tv.

14

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefonszáma:

2011. évi CXII. tv.

15

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

16

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

17

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve:

Orliczki Frigyes Ferencné

Dr. Wirtz Ferenc

2011. évi CXII. tv.

18

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek beosztása:

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági elnök

Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnök

2011. évi CXII. tv.

19

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefonszáma:

20/4746-524

30/9856-118

2011. évi CXII. tv.

20

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

21

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

22

 Ügyfélkapcsolati vezető

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve

2011. évi CXII. tv.

23

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

24

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető faxszáma

2011. évi CXII. tv.

25

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

26

Képviselő-testület

A testület létszáma: 7

2011. évi CXII. tv.

27

A testület összetétele

2011. évi CXII. tv.

28

A testület tagjainak neve:

dr. Gulyás Mihály

Vona Tamás

Hegyi József

Okváth Dezsőné

Orliczki Frigyes Ferencné

Tóth Béla

Dr. Wirtz Ferenc

2011. évi CXII. tv.

29

A testület tagjainak beosztása

2011. évi CXII. tv.

30

A testület tagjainak telefonszáma:

30/444-9252

70/576-8527

20/254-1981

49/342-287

20/4746-524

70/340-5743

30/9856-118

2011. évi CXII. tv.

31

A testület tagjainak telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

32

A testület tagjainak elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

33

A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A felügyelt költségvetési szervek alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve:

Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

2011. évi CXII. tv.

34

A közfeladatot ellátó szerv  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek székhelye:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.

2011. évi CXII. tv.

35

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek postai címe:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.

2011. évi CXII. tv.

36

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefonszáma:

06-49/340-687

2011. évi CXII. tv.

37

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

38

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

39

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetőségei: -

2011. évi CXII. tv.

40

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: -

2011. évi CXII. tv.

41

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadásának rendje: -

2011. évi CXII. tv.

42

Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezeteinek adatai

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet hivatalos neve:

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évi CXII. tv.

43

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet székhelye:

3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.

2011. évi CXII. tv.

44

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet postai címe:

3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.

2011. évi CXII. tv.

45

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefonszáma:

06-49/340-022

2011. évi CXII. tv.

46

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefaxszáma: -

2011. évi CXII. tv.

47

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

48

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet honlapjának URL-je: -

2011. évi CXII. tv.

49

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet tevékenységi körének leírása:

községüzemeltetési feladatok

2011. évi CXII. tv.

50

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet képviselőjének neve:

Berecz Róbert

2011. évi CXII. tv.

51

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

100%

2011. évi CXII. tv.

52

Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok hivatalos neve:

A 670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány

2011. évi CXII. tv.

53

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok székhelye:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

54

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok postai címe:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

55

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefonszáma:

2011. évi CXII. tv.

56

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

57

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

58

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok alapító okirata

2011. évi CXII. tv.

59

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok kezelő szervének tagjai

2011. évi CXII. tv.

60

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervadatai
Költségvetési szervek
 Költségvetési szerveinek alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv hivatalos neve

2011. évi CXII. tv.

61

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv székhelye

2011. évi CXII. tv.

62

A költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

2011. évi CXII. tv.

63

A költségvetési szervet alapító határozat

2011. évi CXII. tv.

64

A költségvetési szerv alapító okirata

2011. évi CXII. tv.

65

A költségvetési szerv működési engedélye

2011. évi CXII. tv.

66

A költségvetési szerv vezetőjének neve

2011. évi CXII. tv.

67

A költségvetési szerv vezetőjének telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

68

A költségvetési szerv vezetőjének telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

69

A költségvetési szerv vezetőjének elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

70

A költségvetési szerv honlapjának elérhetősége

2011. évi CXII. tv.

71

Lapok
Lapok
Általa alapított lapok adatai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

2011. évi CXII. tv.

72

A szerkesztőség neve

2011. évi CXII. tv.

73

A szerkesztőség címe (földrajzi hely)

2011. évi CXII. tv.

74

A szerkesztőség telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

75

A szerkesztőség telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

76

A szerkesztőség postai címe

2011. évi CXII. tv.

77

A szerkesztőség elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

78

A kiadó neve

2011. évi CXII. tv.

79

A kiadó címe

2011. évi CXII. tv.

80

A kiadó telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

81

A kiadó telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

82

A kiadó postai címe

2011. évi CXII. tv.

83

A kiadó elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

84

A főszerkesztő neve

2011. évi CXII. tv.

85

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 Felettes, felügyeleti szerv alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a hivatalos neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2011. évi CXII. tv.

86

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a székhelye:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

87

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a postai címe:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

88

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefonszáma:

(46) 512-901

2011. évi CXII. tv.

89

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefaxszáma:

(46) 512-903

2011. évi CXII. tv.

90

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

91

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv honlapjának címe:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

2011. évi CXII. tv.

92

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

93

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervéneA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

94

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának ügyfélfogadás helye

2011. évi CXII. tv.

95

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának postacíme

2011. évi CXII. tv.

96

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00-16:30

Szerda: 8:00-16:30

2011. évi CXII. tv.

97

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Jogszabályok:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Mötv.

Ket.

Szoc.tv.

Gyvtv.

2011. évi CXII. tv.

98

Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

2011. évi CXII. tv.

99

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CXII. tv.

100

Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: -

2011. évi CXII. tv.

101

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Ügyintézési információk

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Államigazgatási hatósági ügyek: jegyző

Önkormányzati hatósági ügyek: képviselő-testület

2011. évi CXII. tv.

102

A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: polgármester:

a) soron kívüli önkormányzati segélykérelemről,

b)általános tartalék felhasználásáról,

c) az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése iránti engedély kiadásáról,

d) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról (étkeztetés, házi segítség-nyújtás) és a személyi térítési díj megállapításáról,

e) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a pályázatok elbírálásáról,

f) a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyásáról.

2011. évi CXII. tv.

103

A szerv illetékességi területe

2011. évi CXII. tv.

104

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

kérelem, személyigazolvány, lakcímkártya, jövedelmi igazolás, az ügy tárgyához kapcsolódó iratok

2011. évi CXII. tv.

105

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

külön jogszabályban foglaltak szerint

2011. évi CXII. tv.

106

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata:

Telefonon vagy személyesen a kérelem benyújtásakor az eljáró ügyintézőtől kap tájékoztatást.

2011. évi CXII. tv.

107

 Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje

2011. évi CXII. tv.

108

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

általános ügyintézési határidő: 21 nap

fellebbezési határidő: 15 nap

2011. évi CXII. tv.

109

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

2011. évi CXII. tv.

110

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

a jogszabályok mellékletben megtalálható nyomtatványok

ÁNYK nyomtatvány

2011. évi CXII. tv.

111

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése

2011. évi CXII. tv.

112

Időpontfoglalás: -

2011. évi CXII. tv.

113

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXII. tv.

114

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Ket. 28/C.§

2011. évi CXII. tv.

115

Közszolgáltatások
Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

-szemétszállítás

-ivóvíz

-szennyvíz

2011. évi CXII. tv.

116

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

2011. évi CXII. tv.

117

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje

2011. évi CXII. tv.

118

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díja

2011. évi CXII. tv.

119

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjából nyújtott kedvezmények:

szemétszállítás: 10/2016.(VI.23.) ÖR. 18.§

2011. évi CXII. tv.

120

A szerv nyilvántartásai
Adatvédelmi nyilvántartás és adatbázisok

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: lakcímnyilvántartás

2011. évi CXII. tv.

121

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: formátum

2011. évi CXII. tv.

122

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés célja

2011. évi CXII. tv.

123

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. tv.

124

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés időtartama

2011. évi CXII. tv.

125

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az érintettek köre:

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok

2011. évi CXII. tv.

126

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatok forrása

2011. évi CXII. tv.

127

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: a kitöltendő kérdőív (ha van):

-

2011. évi CXII. tv.

128

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelés célja

2011. évi CXII. tv.

129

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. tv.

130

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az érintettek köre

2011. évi CXII. tv.

131

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az érintettekre vonatkozó adatok leírása

2011. évi CXII. tv.

132

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatok forrása

2011. évi CXII. tv.

133

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatok kezelésének időtartama

2011. évi CXII. tv.

134

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbított adatok fajtája

2011. évi CXII. tv.

135

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbított adatok címzettje

2011. évi CXII. tv.

136

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbítás jogalapja, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

2011. évi CXII. tv.

137

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelő neve

2011. évi CXII. tv.

138

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelő címe

2011. évi CXII. tv.

139

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozó neve

2011. évi CXII. tv.

140

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozó címe

2011. évi CXII. tv.

141

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a tényleges adatkezelés helye

2011. évi CXII. tv.

142

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozás helye

2011. évi CXII. tv.

143

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

2011. évi CXII. tv.

144

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

2011. évi CXII. tv.

145

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) neve

2011. évi CXII. tv.

146

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

147

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

148

 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

149

A közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2011. évi CXII. tv.

150

A közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz a hozzáférés módja

2011. évi CXII. tv.

151

A közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok másolatkészítésének költségei

2011. évi CXII. tv.

152

Nyilvános kiadványok
Kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe:

Saj(t)óSzögedről

2011. évi CXII. tv.

153

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak témája:

közérdekű

2011. évi CXII. tv.

154

A hozzáférés módja:

ingyenes terjesztés

2011. évi CXII. tv.

155

A kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

2011. évi CXII. tv.

156

Döntéshozatal, ülések
Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2011. évi CXII. tv.

157

A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja:

önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetése, partnerségi egyeztetés

SzMSz 20.§-a

2011. évi CXII. tv.

158

A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés eljárási szabályai

2011. évi CXII. tv.

159

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári véleményezésre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím:

2011. évi CXII. tv.

160

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

2011. évi CXII. tv.

161

A testületi szerv üléseinek helye:

Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

2011. évi CXII. tv.

162

A testületi szerv üléseinek ideje:

munkaterv szerint

2011. évi CXII. tv.

163

A testületi szerv üléseinek nyilvánossága, látogathatóságának rendje:

főszabály szerint nyilvános ülések

2011. évi CXII. tv.

164

A testületi szerv üléseinek napirendje:

meghívó szerint

2011. évi CXII. tv.

165

A testületi szerv ülésének jegyzőkönyvei:

sajoszoged.hu

2011. évi CXII. tv.

166

A testületi szerv illetve összefoglalói:

Saj(t)óSzögedről

2011. évi CXII. tv.

167

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Döntések

A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a döntés elérhetőségének biztosításával

2011. évi CXII. tv.

168

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) - Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.

2011. évi CXII. tv.

169

A testületi szerv szavazásának  adatai (ha ezt jogszabály nem korlátozza), döntésenkénti bontásban

2011. évi CXII. tv.

170

Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

2011. évi CXII. tv.

171

Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

2011. évi CXII. tv.

172

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

2011. évi CXII. tv.

173

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

2011. évi CXII. tv.

174

Hirdetmények
Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

sajoszoged.hu

2011. évi CXII. tv.

175

Pályázatok
Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

Nincs kiírt pályázat.

2011. évi CXII. tv.

176

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményei (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

2011. évi CXII. tv.

177

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményeinek indoklása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

2011. évi CXII. tv.

178

Közérdekű adatok igénylése
Közérdekű adatok megismerésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2011. évi CXII. tv.

179

A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység neve

2011. évi CXII. tv.

180

A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység telefonszáma

2011. évi CXII. tv.

181

A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

182

A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

183

Az adatvédelmi felelős (ha van) vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Boros István címzetes főjegyző

2011. évi CXII. tv.

184

Statisztikák

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2011. évi CXII. tv.

185

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei:

Nyilvántartás:

-üzlet,

-telepengedély,

-piac,

-szálláshely

2011. évi CXII. tv.

186

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés időbeli változása

2011. évi CXII. tv.

187

Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2011. évi CXII. tv.

188

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2011. évi CXII. tv.

189

Közzétételi listák
Közzétételi listák megjelenítése

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó általános közzétételi lista

2011. évi CXII. tv.

190

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2011. évi CXII. tv.

191

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

2011. évi CXII. tv.

192

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája

2011. évi CXII. tv.

193

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok rendelkezésre álló formátuma

2011. évi CXII. tv.

194

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

2011. évi CXII. tv.

195

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

2011. évi CXII. tv.

196

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

2011. évi CXII. tv.

197

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

2011. évi CXII. tv.

198

Gazdálkodási adatok
 
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2011. évi CXII. tv.

199

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései: folyamatban

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

2011. évi CXII. tv.

200

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: - belső ellenőrzés - belső kontrollrendszer működése

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

2011. évi CXII. tv.

201

A működés eredményessége, teljesítmény
Eredményesség, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

2011. évi CXII. tv.

202

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2011. évi CXII. tv.

203

Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

2011. évi CXII. tv.

204

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2011. évi CXII. tv.

205

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2011. évi CXII. tv.

206

A foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak béradatai

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

-Közfoglalkoztatottak ( fő)

-Sajószögedi ÁMK ( fő)

-Polgármesteri Hivatal (7 fő)

-Intézmény nélküli közalkalmazott (2 fő)

-Polgármester (1 fő)

-Alpolgármester (1 fő)

2011. évi CXII. tv.

207

A foglalkoztatottak

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2011. évi CXII. tv.

208

A foglalkoztatottak

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2011. évi CXII. tv.

209

Támogatások
A legalább 200 ezer forintot elérő támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve:

Sajószögedi Polgárőr Egyesület

Sajószöged Községi Testedző Kör

2011. évi CXII. tv.

210

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások célja

2011. évi CXII. tv.

211

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások összege

2011. évi CXII. tv.

212

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások megvalósítási helye (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond).

2011. évi CXII. tv.

213

Szerződések
A legalább 5 millió forintot elérő szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) - és változásai

2011. évi CXII. tv.

214

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések tárgya - és változásai

2011. évi CXII. tv.

215

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések esetében a felek neve - és változásai

2011. évi CXII. tv.

216

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések értéke - és változásai

2011. évi CXII. tv.

217

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések időtartama (határozott időre kötött szerződés esetében); valamint az említett adatok változásai

2011. évi CXII. tv.

218

Koncessziók
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázati kiírások

2011. évi CXII. tv.

219

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázók adatai

2011. évi CXII. tv.

220

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint az elbírálásról készített emlékeztetők

2011. évi CXII. tv.

221

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázat eredménye

2011. évi CXII. tv.

222

Egyéb kifizetések
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2011. évi CXII. tv.

223

Európai Unió által támogatott fejlesztések
Uniós támogatások

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

2011. évi CXII. tv.

224

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az azokra vonatkozó szerződések

2011. évi CXII. tv.

225

Közbeszerzés
Közbeszerzések

Közbeszerzési információk, úgy mint: éves terv

2011. évi CXII. tv.

226

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk, úgy mint: összegzés az ajánlatok elbírálásáról

2011. évi CXII. tv.

227

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk, úgy mint: összegzés a megkötött szerződésekről

2011. évi CXII. tv.

228

 
 
Közbeszzési törvény által előírt kötelezettségek

Megkötött közbeszerzési szerződések

Kbt. 31. §

229

A közbeszerzés révén létrejött produktum (a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok)

Kbt. 31. §

230

Az előzetes vitarendezéssel, jogorvoslati eljárással kapcsolatos adatok és dokumentumok

Kbt. 31. §

231

Kötelező nyilvántartások
 

A kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás

210/2009. (IX.29.) Korm. rend.

232

Üzletek működési engedélyéről vezetett nyilvántartás

210/2009. (IX.29.) Korm. rend.

233

Szálláshelyekről vezetett nyilvántartás

239/2009. (X. 20.) Korm. rend.

234

Nyilvántartás a vásárokról, a piacokról és azok fenntartójáról

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

235

Nyilvántartás a helyi termelői piacokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

236

Közterületről elszállított gépjárművek nyilvántartása

55/2009. (X. 16.) IRM rend.

237

A közterület-felügyelet által üzemeltetett közterületi képfelvevők elhelyezésére és az általuk megfigyelt területre vonatkozó adatok

1999. évi. LXIII. Tv.

238

Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről

23/2011. (III.8.) Korm. Rend.

239

A parkolási várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását tartalmazó nyilvántartás

1988. évi I. tv.

240

További közzétételi kötelezettségek

Az önkormányzat normatív határozatai

2011. évi CLXXXIX. tv.

241

Az óvodák felvételi körzete

2011. évi CXC. törvény

242

Az óvodák nyitva tartásának rendje

2011. évi CXC. Tv.

243

Parkoló társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés

1988. évi I. tv.

244

A zajövezeteket ábrázoló térkép

176/1997. (X.11.) Korm. rend.

245

A  természetvédelmi kezelési terv tervezete

3/2008. (II.5.) KvVm rend.

246

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjtételei

2004. évi II. törvény a mozgóképről

247

Levegőminőségi terv és annak módosítása, felülvizsgálata

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

248

Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek juttatásai

175/2009-es kormányrendelet

249

Környezeti állapotra (veszélyekre, környezetkárosító forrásokra) vonatkozó adatok, tájékoztatás

311/2005. (XII. 25.) Korm. Rend.

250

Esélyegyenlőségi terv

321/2011. (XII. 27.) Korm. Rend.

251

Stratégiák, koncepciók

Integrált városfejlesztési stratégia

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet

252

Településfejlesztési koncepció

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet