Választási tájékoztató

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok, kedves Sajószögediek!

 

Letölthető .PDF formátumban!

 

A Köztársasági Elnök 2019 október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ezzel kapcsolatban az előbbiekről tájékoztatom Önöket:

Választási bizottságok

A Szavazatszámláló Bizottság tagjait (SzSzB) még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztotta a Képviselő-testület.

Tagjaik:

 1. SzSzB:

  Bolgár Józsefné

  Pető Attiláné

  Zsarnay Melinda

Póttagok

Magony György Mátyás

Tóthné Csörsz Krisztina

 1. SzSzB:

  Firtkóné Ládi Heléna

  Krajnyák Lászlóné

  Pózmán Gabriella

Póttagok

Gulyás-Kapczár Katalin

Pápainé Ládi Lukrécia

A Helyi Választási Bizottság (HVB) három tagját és két póttagját 2019. augusztus 29.-i ülésén választja meg a Képviselő-testület. A tisztségre az alábbi személyeket jelöltem:

HVB:

Holló Imre

Kovács György Sándorné

Tóth József

Póttagok:

Hajdu-Dobos Anna

Vaskó Imréné

Megválasztásukról a képviselő-testület egy szavazással dönt, módosító indítványt nem tehetnek. A HVB és az SzSzB megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4.-én 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Irodánál (3599 Sajószöged Ady 71.)

Névjegyzék

Az a választópolgár, aki 2019. augusztus 7.-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, már meg kellett, hogy kapja a Nemzeti Választási Irodától az értesítőt. Ha valaki nem kapott értesítőt jelezze a HVI-nél.

Átjelentkezés

Tartózkodási helyén csak akkor szavazhat, ha tartózkodási helyét a választás kitűzését legalább 30 nappal megelőzően (2019. június 26.) bejelentette és a választás napján még érvényes. Az erre vonatkozó kérelemnek 2019. október 9.-én 16 óráig kell megérkezni a HVI-hez. Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármester jelöltekre szavazhat!

Mozgóurna

Nincs változás, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk, illetve fogva tartásuk miatt mozgásukban gátolt választópolgárok igényelhetik.

Jelöltállítás

A képviselő-jelöltállításhoz 19 db, a polgármester-jelölt állításhoz 57 db ajánlás szükséges. A HVI az igénylést követően haladéktalanul, leghamarabb 2019. augusztus 24.-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egy íven nyolc ajánlást lehet tenni. A jelölteket az ajánlóívek leadásával lehet bejelenteni, legkésőbb 2019. szeptember 9.-én 16 óráig. A felvett összes ajánlóívet át kell adni a HVI-nek, ellenkező esetben a HVB ezer forint/be nem nyújtott ajánlóív bírságot szab ki.

Az ajánlás

Az ajánlhat jelöltet, aki Sajószögeden választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó nevét, személyi azonosítóját, lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak alá kell írnia! Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egyet csak egyszer. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtőnek is fel kell tüntetni a nevét, személyazonosítóját és aláírását. Nem gyűjthető ajánlás az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidőben, tömegközlekedési eszközön, az Önkormányzat hivatali helyiségében, iskolában, óvodában, egészségügyi szolgáltató helyiségben. Az ajánlásért előnyt adni, ígérni vagy kérni tilos!

Választási kampány

A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től október 13. 19 óráig tart azzal, hogy a szavazás napján a szavazóhelységek épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – kampánytevékenység nem folytatható, október 13.-án választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot sem lehet közzétenni.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték 2019. november 12-én 16 óráig köteles eltávolítani.

A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

További tájékoztatás a HVI-nél, vagy a www.valasztas.hu oldalon.

 

 

dr. Boros István

HVI vezetője

 

Sajószöged a Facebook-on Óvoda Sajoszögeden Iskola Sajoszögeden Szöged TV Ügyfélkapu Magyar Államkincstár Sajószöged a Wikipédián!