MEGHÍVÓ

Meghívó 20150129Meghívó 20150129

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNFŐZŐ DESZTILLÁLÓBERENDEZÉSEK BEJELENTÉSÉVEL, AZ ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT BEVALLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNFŐZŐ DESZTILLÁLÓBERENDEZÉSEK BEJELENTÉSÉVEL, AZ ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT BEVALLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A 2003. évi CXXVII. számú törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2015. január 01-től az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével és a magánfőzött párlat bevallásával kapcsolatos feladatokat.

A törvény értelmében magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezéssel a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2015. január 1-jét megelőző tulajdonszerzés esetén a bejelentési határidő 2015. január 1.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Bevallás az előállított magánfőzött párlat után

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év január 15-ig – első alkalommal 2016. 01. 15-ig – együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő a tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettség.

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

Figyelem! A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Sajtó Szögedről, Ovis Hírek

SAJTÓ SZÖGEDRŐL ( Kimaradt )

OVIS HÍREK

A Mikulás bácsi érkezése előtt, a Télapó nagyon szép ajándékot hozott az óvodásoknak az óvoda udvarára. Régi álmunk vált valóra, hiszen a régi elhasználódott mászóka rendszer helyett, új, a kicsik mozgásigényét kielégítő, biztonságos játékkal sikerült a gyerekeket meglepni. Az eddig gyűjtött báli bevételekből vásároltuk meg az „Ovivár” mászóka rendszert, 487.500 Ft értékben. Köszönjük a szülőknek, szponzorainknak és minden támogatónknak, hogy lehetővé tették a támogatásukkal a vásárlást. Nagy örömet szereztek gyermekeinknek.

A jótékonysági bálnak hagyománya van óvodánkban. A bevételt teljes mértékben a gyermekek javára fordítjuk. A következő rendezvényt 2015. február 07-án tartjuk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Bánné Bodolai Marianna

ÁMK igazgató

MEGHÍVÓ

SKMBT_C22414121809020_0001

MEGHÍVÓ

SKMBT_C22414121511340_0001

MEGHÍVÓ

szeretetvendéglátás_001

MEGHÍVÓ

Meghívó_001

Meghívó_002

ÉRTESÍTÉS

plakát 2014. 12.12._001

TOBORZÁS

toborzas_001

A jelentkezési lap letölthető innen.

AZ ORVOSI RENDELÉS IDEJE

SKMBT_C22414111316480_001

Régebbi bejegyzések «